Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο του προγραμματισμού και της χρήσης των συστημάτων αυτοματισμού με PLC , η εταιρεία ASPEC σχεδιάζει και υλοποιεί κώδικα σε Ladder , Function Block κ.τ.λ ανάλογα με την εφαρμογή και τις απαιτήσεις του πελάτη. Επιπλέον έχει υοθετήσει και χρησιμοποιεί PLC με τις νέες τεχνολογίες προγραμματισμού CODESYS.

automation systems

     Καλύπτοντας την ανάγκη για απεικόνιση και έλεγχο των εφαρμογών αυτοματισμού και ενεργειακής εποπτείας, η εταιρεία ASPEC μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί προηγμένα συστήματα λογισμικού SCADA και οθονών HMI. Τα γραφικά αναπτύσσονται με νέες τεχνικές, προσφέροντας πιστή απεικόνιση της εγκατάστασης με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.


     Με τις νέες τεχνολογίες στα συστήματα αυτά, ειναι δυνατή η καταγραφή μεγεθών σε βάσεις δεδομένων, η απεικόνιση ιστορικών στοιχείων κατά βούληση, η απεικόνιση και καταγραφή σφαλμάτων και γεγονώτων καθώς και η απoστολή e-mail για ειδοποιήσεις. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής αναφορών σε χρονικά διαστήματα ορισμένα από τον χρήστη της εγκατάστασης.

automation systems