Σε ένα περιβάλλον με μεγάλη εγκατεστημένη βάση παλαιών συστημάτων αυτοματισμού και ενεργειακής παρακολούθησης, η εταιρεία ASPEC μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί την αντικατάσταση και αναβάθμιση των μονάδων. Με σκοπό την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και την προσαρμογή τους στα παλαιά συστήματα η αντικατάσταση με νέα PLC, SCADA, ΗΜΙ παρέχει εξελιγμένες λειτουργικές δυνατότητες που αναβαθμίζουν και βελτιώνουν την εγκατάσταση.


automation systems