Το EcoStruxure ™ Power Monitoring Expert είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού εποπτείας για εφαρμογές διαχείρισης ισχύος. Το λογισμικό συλλέγει και οργανώνει δεδομένα που συλλέγονται από το ηλεκτρικό δίκτυο όπως Τάση, ρεύμα, ενέργεια κ.τ.λ αλλά και δεδομένα όπως κατανάλωση νερού, φυσικού αερίου, πετρελαίου κ.τ.λ και τα παρουσιάζει ως αξιόλογες, ενεργές πληροφορίες μέσω web interface και παραγόμενων αναφορών σε μορφή excel. Συλλέξτε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και χρησιμοποιήστε τις κατάλληλα για να εξοικονομήσετε χρήματα από την σωστή διαχείριση του δικτύου σας.


     Το Power Monitor Expert περιλαμβάνει πολλές ενημερώσεις ασφαλείας. Επειδή το τοπίο απειλής στον κυβερνοχώρο συνεχίζει να εξελίσσεται, το λογισμικό παρέχει βελτιώσεις με κάθε έκδοση.


     Η ανοιχτή αρχιτεκτονική του Power Expert Monitoring Expert υποστηρίζει πρωτόκολλα βιομηχανίας και μια ευρεία γκάμα συσκευών και άλλων κατασκευαστών. Αξιοποιήστε και βελτιστοποιήστε την υπάρχουσα υποδομή σας. Ενσωμάτωση με άλλα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμού (π.χ. SCADA, BAC, DCS, ERP) ή υπηρεσίες ιστού.


     Το λογισμικό Power Monitor Expert είναι ένα πλήρες, δια λειτουργικό και διαμορφώσιμο λογισμικό αφιερωμένο στη διαχείριση ενέργειας που επιτρέπει:


 • Βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της εγκατάστασης
 • Μείωση του κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια έως και 30%
 • Αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου με μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης (down time)
 • Βελτιστοποίηση της χρήση του εξοπλισμού και του κόστους των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
 • Δημιουργία αναφορών για χρέωση κατανάλωσης ενέργειας ισχύος, αερίου, πετρελαίου (Billing)

automation systems

     Το αυτόνομο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου ενέργειας είναι ένας Web Server που παρουσιάζει και καταγράφει δεδομένα και αποτελεί την βασική συνιστώσα σε ένα αρχικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας. O Web Server συλλέγει και αποθηκεύει κατανάλωση νερού, φυσικού αερίου, πετρελαίου, ηλεκτρισμού και ατμού καθώς και περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και τα επίπεδα CO2. Το ενσωματωμένο λογισμικό διαχείρισης ενέργειας παρέχει άμεση προβολή της κατανάλωσης ενέργειας που βοηθάει στον εντοπισμό ευκαιριών για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.


     Οι χρήστες μπορούν να αναλύσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά δεδομένα, να παρέχουν στους ενδιαφερόμενους μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας (είτε σε αναφορές σε πραγματικό χρόνο είτε σε αναφορές που στέλνονται με e-mails), μαζί με ενέργειες για βελτίωση της απόδοσης. Ο Web Server διαθέτει επίσης προηγμένη διάγνωση και βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων.


automation systems

     Το Facility Insights είναι ένα σύνολο διαχειριζόμενων υπηρεσιών (managed services) που συμβάλλουν στη βελτίωση των λειτουργιών, τη διαχείριση εξοπλισμού και τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε κτίρια μικρού και μεσαίου μεγέθους.


     Οι υπηρεσίες Facility Insights περιλαμβάνουν:


 • Hardware λήψη ενεργειακών δεδομένων
 • Cloud πλατφόρμα απεικόνισης των δεδομένων χρησιμοποιώντας Web Browsers
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης

automation systems

     Με την ραγδαία ανάπτυξη εγκαταστάσεων σε Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Φ/Β σταθμοί, αιολικά πάρκα, ενέργεια από καύση Υδρογόνου κ.τ.λ) η εταιρεία ASPEC σχεδιάζει και υλοποιεί συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου όλων των ενεργειακών μεγεθών που πρέπει να καταγράφονται για απρόσκοπτη λειτουργία.


     Μεγέθη όπως: παραγώμενη ενέργεια , καταναλισκόμενη ενέργεια (κυρίως την νύχτα στους Φ/Β σταθμούς), ρεύματα ανά string Φ/Β πάνελ (solar panel), μέτρηση μεγεθών από μετερεολογικούς σταθμούς, δείκετς PR, θερμοκρασίες, ταχύτητα ανέμου, καταγραφή σφαλμάτων και βλαβών, καταγραφή χρόνου που το πάρκο ειναι εκτός κ.τ.λ παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο, καταγράφονται και δημιουργούνται αυτόματες αναφορές για περαιτέρω ενέργειες και επεμβάσεις.


automation systems

     Eνα Data Center διαθέτει εκατοντάδες σημεία δεδομένων που αναφέρουν τη διαθεσιμότητα, τη θερμοκρασία, τη ροή αέρα, την υγρασία και την ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου. Η διαβίβαση των δεδομένων είναι χρονοβόρα και μπορεί να είναι δύσκολο να ανακαλυφθούν προβλήματα και δυσλειτουργίες σε μια τόσο κρίσιμη εγκατάσταση.


     Τα συστήματα ενεργειακής παρακολούθησης Data Centers παρέχουν:


 • Κεντρική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της φυσικής υποδομής για δεδομένα από ισχύ, ψύξη, ασφάλεια και περιβάλλον
 • Δημιουργία αναφορών και γραφημάτων που ορίζονται από το χρήστη
 • Άμεση ειδοποίηση για alarms και events που επιτρέπει την γρήγορη επίλυση σε μια τόσο κρίσιμη εγκατάσταση υποδομής
 • Δημιουργία αναφορών για χρέωση των φιλοξενούμενων πελατών για την κατανάλωση ενέργειας ανά Rack αλλά και στο σύνολο της υποδομής τους (Billing)
 • Αποτελεσματική παρακολούθηση δικτυακών συσκευών PDU, UPS, ATS, Generators, MV Circuit Breakers από οποιονδήποτε κατασκευαστή

automation systems