• Έλεγχος και καταγραφή της εγκατάστασης
  • Ανάλυση ενεργειακών δεδομένων
  • Περιοδικές αναφορές για κατανόηση των δεδομένων
  • Υποστήριξη για βελτιστοποίηση της εγκατάστασης
  • Σύγκριση πολλαπλών εγκαταστάσεων, για ανάδειξη των εγκαταστάσεων με χαμηλές επιδόσεις
  • Προτάσεις για την εφαρμογή γρήγορων δράσεων
  • Εντοπισμός ασυνήθιστης κατανάλωσης και παραμέτρων
automation systems