Με την πολύχρονη εμπειρία της η εταιρεία ASPEC σχεδιάζει, κατασκευάζει και υλοποιεί πίνακες αυτοματισμού με την χρήση PLC με βάση τις προδιαγραφές και τις ανάγκες του πελάτη.


     Από το στάδιο της αξιολόγησης της προδιαγραφής μέχρι και την κατασκευή των πινάκων αυτοματισμού και το start up του έργου, οι μηχανικοί της εταιρείας υλοποιούν, εποπτεύουν και ολοκληρώνουν τις απαραίτητες εργασίες.


     Η εταιρεία ASPEC αφού κατασκευάσει τους πίνακες αυτοματισμού, εκτελεί FAT (Factory Acceptance Test) παρέχοντας πρωτόκολλο επιτυχών δοκιμών.


     Η εταιρεία ASPEC παρέχει υπηρεσίες και μετά την υλοποίηση του έργου επεμβαίνοντας σε βλάβες και καλύπτοντας κάθε ανάγκη προσφέροντας συμβόλαια συντήρησης υπηρεσιών και υλικών.

automation systems

     H ανάγκη ελέγχου των κινητήρων με εύκολο και αποδοτικό τρόπο οδήγησε στην τεχνολογία των Variable Speed Drives (Inverters). Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των βιομηχανικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, η χρησιμοποίηση των Inverters έχει γίνει πλέον εφικτή αλλά και απαραίτητη. Η εταιρεία ASPEC προμηθεύει, εγκαθιστά και παραμετροποιεί Inverters ανάλογα με την εφαρμογή και την ανάγκη του πελάτη.

automation systems

     Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ServoDrives τείνει να αυξάνεται. Η εξέλιξη της τεχνολογίας στα συστήματα κίνησης και η μείωση των τιμών, επιτρέπει την χρησιμοποίηση των ServoDrives & Motors για απλές εφαρμογές που απαιτείται ακρίβεια στην μέτρηση. Η εταιρεία ASPEC προμηθεύει, εγκαθιστά και παραμετροποιεί ServoDrives & Motors ανάλογα με την εφαρμογή και την ανάγκη του πελάτη.

automation systems

     Με τις νέες τεχνολογίες που προσφέρονται, η εταιρεία ASPEC υλοποιεί επικοινωνίες μεταξύ των συστημάτων αυτοματισμού και ενεργειακής εποπτείας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μέσω του Internet και του cloud H διασύνδεση των συστημάτων επιτρέπει κεντρικό έλεγχο και εποπτεία των συστημάτων μέσω κοινού VPN δικτύου με μεγάλη ασφάλεια χρησιμοποιώντας τεχνικές αποκρυπτογράφησης των δεδομένων.


     Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες τηλεχειρισμού και ελέγχου των συστημάτων σε μεγάλη απόσταση όπως αντλιοστάσια, βιολογικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκά πάρκα κ.τ.λ.σε περιοχές που υπάρχει Internet ή 3G.


     Ο κεντρικός έλεγχος και η συλλογή των δεδομένων μπορεί να γίνει σε κεντρικό Server από το γραφείο του χρήστη. Δίχως μεγάλο κόστος και με την χρήση του cloud ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφειδεδομένα καθώς και να ενημερώνεται άμεσα για σφάλματα και γεγονότα που είναι κρίσιμα για την εγκατάσταση.

automation systems

     Η εταιρεία ASPEC υλοποιεί τοπικά δίκτυα επικοινωνίας συστημάτων αυτοματισμού και ενεργειακής παρακολούθησης μέσω των ασύρματων τεχνολογιών Wifi και Radio Modems. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες τηλεχειρισμού και ελέγχου των συστημάτων σε μεγάλη απόσταση όπως αντλιοστάσια, βιολογικοί σταθμοί, φωτοβολταικά πάρκα κ.τ.λ. σε περιοχές που δεν είναι δυνατή η δικτύωση μέσω του Internet.


     Οι εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών έχει αναδείξει την υλοποίηση των ασύρματων δικτύων σε προσιτή οικονομική λύση προσφέροντας στον χρήστη πλήρη εποπτεία των απομακρυσμένων εγκαταστάσεων.

automation systems